Reklama

PERSONA GRATA

nie budząca zastrzeżeń osoba kandydująca na szefa dyplomatycznego przedstawicielstwa w jakimś państwie, otrzymująca ; przeciwnie persona non grata - dyplomata niepożądany w państwie akredytującym, musi je we wskazanym czasie opuścić.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama