Reklama

PLATFORMA OBYWATELSKA

ugrupowanie polit., założone pod koniec 2000 przez A. Olechowskiego, M. Płażyńskiego, D. Tuska; program centroprawicowy i liberalny; do P. O. zadekralowali akces m.in. A. Hall, J.K. Bielecki, J. Merkel, P. Piskorski; w wyborach parlamentarnych 2001 roku uzyskała 12,68% głosów (65 mandatów), plasując się jako ugrupowanie polityczne na drugim miejscu w Sejmie (po SLD), pozostając w opozycji do SLD, wyraźnie popiera akces Polski do Unii Europejskiej, liberalizację polityki gosp. (m.in. wprowadzenie podatku liniowego); liderem od 2003 Donald Tusk (po odejściu M. Płażyńskiego i A. Olechowskiego), z-cą Zyta Gilowska, przew. Klubu Parlamentarnego - Jan Rokita; w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2004 uzyskała 15 mandatów (najwięcej wśród pol. partii politycznych).

Reklama

Powiązane hasła:

PROTASIEWICZ Jacek, ZDROJEWSKI Bogdan, DRZEWIECKI Mirosław, PARTIE POLITYCZNE W POLSCE PO 1989, CHLEBOWSKI Zbigniew, STRONNICTWO KONSERWATYWNO-LUDOWE, SARYUSZ-WOLSKI, GRAD Aleksander, SCHETYNA Grzegorz, PISKORSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama