Reklama

"POLONIA"

Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"

organizacja działająca 1955-90 w Warszawie; w założeniu miała rozwijać współpracę z ośr. polonijnymi za granicą, zwł. w USA i Europie Zach.; szereg pozytywnie odbieranych inicjatyw kult. (festiwale zespołów polonijnych) i sportowych (igrzyska polonijne), nikłe oddziaływanie polit.; 1990 przekształcone we Wspólnotę Polską.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama