PRZYROST NATURALNY

różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów w badanym okresie na danym terytorium; p. ujemny - jeśli liczba urodzeń jest mniejsza od liczby zgonów.

Reklama

Powiązane hasła:

EKSPLOZJA DEMOGRAFICZNA, HANSEN, POLSKA. LUDNOŚĆ. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA, NEOMALTUZJANIZM, ZAKLĘTY KRĄG UBÓSTWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama