Reklama

ROZPORZĄDZENIE

akt prawny niższej rangi niż ustawa, o charakterze ogólnym wydawany przez naczelny organ władzy wykonawczej; w Polsce r. wydaje prezydent, Rada Ministrów, prezes Rady Ministrów i ministrowie, wojewodowie; r. wydawane są zawsze na podstawie konkretnego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania; r. z mocą ustawy - akt normatywny rangi ustawowej wydawany przez Radę Ministrów od 1992 na podstawie uchwalonej wcześniej przez parlament ustawy upoważniającej (określającej czas jego obowiązywania i zakres przedmiotowy); r. ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP.

Reklama

Powiązane hasła:

AKT PRAWNY, AKT NORMATYWNY, DZIENNIKI URZĘDOWE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama