SCHUSCHNIGG

Kurt von (1897-1977)

austriacki polityk chrześcijańsko-demokratyczny, prawnik; od 1932 minister sprawiedliwości, 1934-38 (po zamordowaniu E. Dollfussa) kanclerz i minister bezpieczeństwa publicznego; przywódca Frontu Patriotycznego; przeciwnik Anschlussu; 1938 zarządził plebiscyt w sprawie niepodległości Austrii, jednak musiał oddać władzę A. Seyss-Inquartowi, który zgodził się na Anschluss; 1941-45 więziony w hitler. obozach koncetracyjnych; po II woj. świat., wobec okupacji Austrii przez Armię Czerwoną wyemigrował do USA; prof. uniw. w Saint-Louis; od 1967 ponownie w rodzinnym kraju; wspomnienia W zmaganiu z Hitlerem.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama