Reklama

"SOCRATES"

ogólna nazwa programów kształceniowych Unii Eur., ustanowionych 1995, ukierunkowanych na wymianę studentów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, opracowywanie wspólnych programów nauczania, podręczników itp. na różnych szczeblach szkolnictwa; w ramach „S” mieści się kilka długofalowych akcji, m.in. COMENIUS adresowany do szkół średnich, ERASMUS – do szkół wyższych (wymiana studentów i nauczycieli akademickich), MINERVA – promująca informatyzację, LINGUA – naukę j. obcych, GRUNDTVIG – podnoszenie kwalifikacji dorosłych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama