Reklama

ŚWIĘCICKI

Marcin (ur. 1947)

polityk; od 1974 działacz PZPR (VIII-IX 1989 sekretarz KC); uczestnik rozmów Okrągłego Stołu po stronie rządowej; po 1990 czł. Unii Demokratycznej, potem Unii Wolności; poseł na Sejm 1989-91 i 1993-97; minister współpracy z zagranicą w rządzie T. Mazowieckiego; 1994-99 prezydent Warszawy, następnie wiceminister gospodarki i czł. zespołu negocjacyjnego z UE w rządzie J. Buzka; autor raportu o kosztach i korzyściach integracji Polski z UE; 2000-01 doradca prezydenta Litwy ds. gospodarczych, równolegle konsultant Rady Europy ds. samorządu w Czarnogórze; 2002 wygrał międzynar. konkurs na stanowisko koordynatora OBWE ds. ekon. i ochrony środowiska (najwyższy rangą Polak w sekretariacie OBWE w Wiedniu).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama