Reklama

TOWARZYSTWO ROLNICZE

działająca 1858-61 organizacja ziemian w Królestwie Pol., utworzona przez klemensowczyków; głosiło program pracy organicznej, nowoczesnej gospodarki roln.; niezdecydowane w kwestii chłopskiej (oczynszowanie lub uwłaszczenie za odszkodowaniem); szerzyło oświatę wśród chłopstwa; podjęło badania naukowe (laboratorium chemiczne T. Cichockiego i in.); 1861 ponad 4,5 tys. czł.; prezes A. Zamoyski; II 1861 wystąpiło o uwłaszczenie chłopów i z politycznym "adresem do tronu", 6 IV rozwiązanie na wniosek A. Wielopolskiego, co wywołało manifestacje protestacyjne i 8 IV 1861 spowodowało masakrę demonstrantów na Placu Zamkowym; działacze T.R. związali się z obozem .

Reklama

Powiązane hasła:

KRONENBERG, EBERHARD Filip, JURGENS, ZIELIŃSKI, ZAMOYSKI, ORGANICZNA PRACA, GÓRSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama