Reklama

WYSZYŃSKI

Andriej (1883–1954)

polityk sowiecki, prawnik; 1933–39 prokurator gen. ZSRR, oskarżyciel w procesach polit. (m.in. Kamieniewa i Zinowjewa); zasłynął tezą, że dowodem winy jest przyznanie się do niej (w związku z czym maltretowano aresztowanych do skutku); 1940–41 namiestnik na Łotwie – przeprowadził jej wcielenie do ZSRR; 1949–53 minister spraw zagr. ZSRR.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama