Reklama

"ZNAK"

(kult. 3)

środowisko niezależnych świeckich działaczy kat. skupione ok. 1945 wokół "Tygodnika Powszechnego" i miesięcznika "Znak"; 1957 w sejmie powołano Koło Posłów Kat. "Znak" (liczące 11, a od 1961 - 5 posłów, m.in. S. Kisielewski, T. Mazowiecki, S. Stomma), dążące do normalizacji stosunków między państwem a Kościołem kat. i stworzenia warunków dla rozwoju kultury chrześc.; 1975 rozłam w łonie Koła, powołano Kat.-Społ. Koło Poselskie Znak ("Neoznak"), które nie cieszyło się poparciem środowisk macierzystych i 1981 przekształciło się w Koło Polskiego Związku Kat.-Społecznego; działacze pierwszego koła Z. byli doradcami komitetów strajkowych, później władz "Solidarności", uczestniczyli w obradach Okrągłego Stołu, tworzeniu komitetów obywatelskich i formowaniu rządu Mazowieckiego.

Reklama

Podobne hasła:

  • znak #, (hash, hash mar k,...
  • znak @, (at sig n)
  • Znak, koło posłów katol.(...)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama