Reklama

ŻULIŃSKI

Roman (1833-64)

działacz polit., matematyk; w czasie powstania styczniowego organizator i dyr. poczty powstańczej; stracony wraz z R. Trauguttem; Zasady rachunku różniczkowego i całkowitego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama