Reklama

ŻYLIŃSKI Marek

(ur. 1952)

inżynier; 1983-92 prywatny przedsiębiorca (właściciel firmy zajmującej się montażem maszyn i urządzeń); współzał. i sekretarz Regionu Warmińsko-Mazurskiego; w latach 90. radny i czł. zarządu miasta Kętrzyna oraz przew. Sejmiku dawnego woj. olsztyńskiego; 1994-95 prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 1999-2001 wicewojewoda warmińsko-mazurski; czł. UW, następnie PO; poseł na Sejm IV kadencji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama