Reklama

BARWIENIE WŁÓKIEN

farbowanie

proces fizykochemiczny uszlachetniania wyrobów włókienniczych, w wyniku którego zostaje nadana im określona barwa; wiązanie barwnika z włóknem polega na złożonym procesie adsorpcji (np. farbowanie włókien celulozowych barwnikami kadziowymi, siarkowymi) albo jest wynikiem reakcji chemicznej (np. barwienie włókien proteinowych barwnikami kwasowymi i zasadowymi); sposób b.w. zależy od budowy chemicznej włókna i stosowanego barwnika.

Reklama

Powiązane hasła:

BARWNIKI, BATIK, BATIK, KADZIOWE BARWNIKI, FARBOWANIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama