ADAPTACJA

(psychol.)

proces przystosowywania się organizmu do nowego środowiska; wg J. Piageta na a. składa się asymilacja, tzn. przekształcanie otoczenia i dopasowywanie go do struktury myślenia i działania podmiotu oraz akomodacja, czyli przekształcanie własnej struktury odpowiednio do wymagań nowej sytuacji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama