BRUNER Jerome Seymour

(ur. 1915)

psycholog amer., prof. uniw. Havarda, Oksfordu i New School for Social Resarch w Nowym Jorku; zajmował się gł. procesami poznania oraz psychologią uczenia się; m.in. Proces kształcenia, W poszukiwaniu teorii nauczania, Poza dostarczone informacje.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama