Reklama

​Zygier Bernard

Jeden z bohaterów powieści Stefana Żeromskiego Syzyfowe prace.

Polak pochodzenia niemieckiego, polski patriota uczeń klerykowskiego gimnazjum, relegowany z warszawskich szkół za działalność konspiracyjną. Cechują go odwaga, roztropność, doskonała znajomość literatury polskiej. Jego recytacja zakazanej przez carską cenzurę Reduty Ordona rozpala patriotyczne uczucia ulegających rusyfikacji klerykowskich gimnazjalistów (w szczególności Marcina ➞ Borowicza). 

Reklama

Swoją niezłomną postawą wywiera ogromny wpływ na kolegów. W krótkim czasie organizuje w Klerykowie kółko patriotów, do którego wciąga większość członków partii wolnopróżniaczej. Dzięki niemu miejscowa młodzież zaczyna przeciwstawiać się działaniom rusyfikacyjnym.

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama