AGONISTYCZNE ZACHOWANIA ZWIERZĄT

wszelkiego rodzaju zachowania zwierząt podczas konfrontacji międzyosobniczej wynikające z działania popędów, m.in.: zanik ruchu lub przyjmowanie pozy uległości przy strachu biernym, ucieczka pod wpływem strachu czynnego lub bólu; także agresja i zachowania pod wpływem wściekłości i strachu - grożenie lub tzw. reakcja przerzutowa (np. czyszczenie ciała); a.z.z. między przedstawicielami tego samego gat. zachodzi z powodu naruszenia dystansu osobniczego, w walkach godowych i o terytorium; a.z.z. między gat. ujawnia się w obronie biernej i czynnej.

Reklama

Powiązane hasła:

AGRESJA, DYSTANSE BIOLOGICZNE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama