Reklama

ALDEHYDY

związki organiczne (alifatyczne i aromatyczne) zawierające grupę aldehydową -CHO; ciecze lub ciała stałe (tylko najprostszy a. - mrówkowy - jest gazem); bardzo czynne chemicznie; redukowane przechodzą w alkohole, utleniane - w kwasy; wykazują zdolność do polimeryzacji i polikondensacji (aldole); najważniejsze a.: mrówkowy, octowy, benzoesowy, akrylowy.

Reklama

Powiązane hasła:

HYDRAZYNA, JAŚMINOWY ALDEHYD, ALDEHYDOKWASY, SYNTEZA OKSO, SCHIFFA ZASADY, FENYLOHYDRAZYNA, ACETALE, DIENOWA SYNTEZA, HYDROKSYALDEHYDY, FEHLINGA ROZTWÓR

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama