ANAEROBOWY PROCES

anoksybioza

proces biochemiczny zachodzący bez udziału tlenu atmosferycznego, np. fermentacja.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama