Reklama

ANTROPOGENEZA

filogeneza człowieka

Reklama

historia i rozwój człowieka jako gatunku biologicznego; wbrew potocznemu przekonaniu a. nie twierdzi, że człowiek pochodzi od małp człekokształtnych - tylko że ma wspólnego z nimi przodka (prawdopodobnie był to żyjący w Afryce driopitek); przebieg i okoliczności, w jakich następowały początki procesu uczłowieczenia, z powodu zbyt małej ilości znalezisk opierają się gł. na hipotezach; uważa się, iż decydujące znaczenie miało przejście od roślinożernego trybu życia w lasach do wspólnego łowiectwa na sawannie (powstałej w wyniku zmian klimatycznych), co wymusiło przyjęcie postawy wyprostowanej oraz rozwój porozumiewania się i systematyczne stosowanie narzędzi (broni); już szczątki australopiteków sprzed 3,7 mln lat wskazują, iż poruszały się one na 2 nogach w pozycji wyprostowanej (natomiast proces przystosowania szkieletu do tej pozycji zakończył się najpóźniej ok. 1,7 mln lat temu); natomiast szybkie powiększanie się objętości mózgu nastąpiło dopiero w ostatnim milionie lat (od ok. 500 cm3 przez 1000 cm+ - u pitekantropa sprzed 500 tys. lat do ok. 1350 cm3 u człowieka współcz.); najstarsze zachowane narzędzia (przystosowane otoczaki) pochodzą sprzed ok. 3 mln lat, "wynalezienie" ognia nastąpiło ok. 1 mln lat temu; najstarsze zachowane groby (identyfikowane z powstaniem systemów religijnych) pochodzą sprzed ponad 200 tys. lat; zaczątki rolnictwa są datowane na ok. 10 tys. lat temu.

Tabele:

FILOGENEZA CZŁOWIEKA, ANTROPOLOGIA, TRINIL, NEANDERTALSKI CZŁOWIEK, KRAJOBRAZ, STOŁYHWO, MYDLARSKI, DWUNOŻNOŒĆ, PROGNATYZM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama