ARBORETUM

teren upraw doświadczalnych drzew i krzewów rozmaitych gat. dla celów nauk.-badawczych i dydaktycznych; często część ogrodu botanicznego; zakładane od połowy XIX w.; w Polsce najw. a. w Kórniku koło Poznania.

Reklama

Powiązane hasła:

BOTANICZNY OGRÓD, DENDROLOGIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama