ASYMILACJA

przyswajanie (biol.)

wchłanianie przez organizm prostych związków chem. ze środowiska i przetwarzanie ich na wieloskładnikowe związki organiczne; najw. znaczenie w przyrodzie ma a. dwutlenku węgla i wiązanie azotu; także proces pobierania i włączania związków organicznych (np. cukrów, aminokwasów) i mineralnych w struktury komórkowe; wynikiem a. jest wzrost organizmu.

Reklama

Powiązane hasła:

PRZYSWAJANIE, WĘGLA TLENKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama