AUTOGAMIA

automiksja

(biol.) zjawisko polegające na samoczynnym rozmnażaniu się organizmów żywych; 1) u roślin - samopylność (np. u pszenicy); 2) u zwierząt tkankowych - samozapłodnienie za pomocą gamet zróżnicowanych płciowo; 3) u pierwotniaków (wiciowce, korzenionóżki) - szczególny rodzaj samozapłodnienia, gdy elementy biorące udział w zapłodnieniu pochodzą z podziału jednej komórki macierzystej.

Reklama

Powiązane hasła:

AUTOMIKSJA, ORZĘSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama