DEZOKSYRYBONUKLEINOWY KWAS

deoksyrybonukleinowy kwas, DNA

jeden z dwóch rodzajów kwasów nukleinowych; substancja o zasadniczym znaczeniu w przekazywaniu informacji genetycznej organizmów żywych, budulec genów; w skład k.d. wchodzą zasady purynowe (adenina i guanina) i pirymidynowe (tymina i cytozyna) oraz reszty dezoksyrybozy, a także reszty kwasu fosforowego; cząsteczki DNA zbudowane są z dwóch długich, splecionych ze sobą w formie spirali (tzw. podwójnej helisy) łańcuchów (nici) polinukleotydowych (jednoniciowe DNA występuje tylko u niektórych wirusów); w procesie zw. replikacją DNA nici tworzą wierną kopię samych siebie, umożliwiając w ten sposób przekazanie organizmowi potomnemu informacji zawartych w pierwotnym łańcuchu DNA, zakodowanych przez kolejność występowania w nim cząstek adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy; model strukturalny DNA opracowali 1953 J. Watson i F. Crick (za co otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie biologii).

Reklama

Powiązane hasła:

AVERY Oswald, NUKLEAZY, TRTELEFON ZAUFANIA, PROTOPLAZMA, OPERATOR, TYMINA, TRANSDUKCJA, TRANSPOZONY, TRANSLACJA, TRANSKRYPCJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama