Reklama

DOCZESNA

residua

część błony śluzowej macicy tworząca u człowieka i niektórych ssaków łożysko; ulega uszkodzeniu przy porodzie, czemu towarzyszy silne krwawienie; ma duże znaczenie dla odżywiania płodu, zawiera komórki wytwarzające glikogen i tłuszcze; ma także znaczenie ochronne - dzięki zdolności rozkładania toksyn i niszczenia bakterii przenikających z organizmu matki do płodu; w okresie połogu regeneruje się; organizmy, u których występuje, nazywane są doczesnowcami, pozostałe bezdoczesnowcami.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama