PRZEJŚCIOWE FORMY

formy organizmów, występujące w procesie powstawania gatunków (specjacja), które posiadają cechy typowe dla dwu różnych, następujących po sobie w systematyce organizmów grup, np. archeopteryks - praptak stanowi mieszaninę cech typowych dla gadów i ptaków; p.f. są uznawane za dowód ewolucji organizmów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama