ŚLUZOWE GRUCZOŁY

gruczoły zwierząt i człowieka, wydzielające śluz; występują w błonie śluzowej różnych układów organizmu (, , wydalniczy, rozrodczy) oraz u niektórych gatunków w naskórku.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama