Reklama

Bartmański Tomasz Franciszek Ksawery

(1793-1880)

inżynier wojsk., uczestnik powstania listopadowego, po jego upadku wyemigrował do Francji, wrócił 1851; projektant dróg i mostów, autor planów fortyfikacji Aleksandrii; brał udział w kilku wyprawach naukowych w G. Księżycowe i do źródeł Nilu; wspomnienia z wypraw: Pogląd na Egipt, Wyciąg z podróży.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama