ASYMILACJA

przyswajanie (język.)

w językoznawstwie upodobnienie się głoski do sąsiedniej; rozróżniamy a. bezpośrednią i na odległość, całkowitą i częściową, wewnątrzwyrazową lub międzywyrazową, progresywną i regresywną.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama