ASYNDETON

łączenie zdań lub ich części bez użycia spójnika; nadaje wypowiedzi zwartość, np. przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem; w staroż. Grecji uważany za figurę retoryczną.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama