CORI Gerty Theresa

(1896-1957)

amerykański biochemik czeskiego pochodzenia, żona Carla Ferdinanda, prof. uniw. w St. Louis; wspólne z mężem badania nad metabolizmem cukrówkwasu mlekowego; wyodrębniła i zbadała działanie enzymu fosforylazy; określiła molekularną strukturę glikogenu, prowadziła badania nad jego odkładaniem się u dzieci; 1947 nagroda Nobla (wspólnie z mężem).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama