DĄBROWSKI Wacław

(1876-1962)

mikrobiolog, technolog przemysłu rolno-spożywczego; 1911 organizator Instytutu Przemysłu Farmaceutycznego w Warszawie; od 1918 prof. mikrobiologii i przemysłu rolnego SGGW; od 1933 czł. Międzynarodowego Instytutu Spożywczego w Rzymie; zał. i red. pism: "Przemysł Gorzelniczy" i "Przemysł Rolny"; liczne prace naukowe i popularyzatorskie.

Reklama

Podobne hasła:

  • WACŁAW, Pochodzenia starosłowiańskiego,...
  • BRONISŁAW, Pochodzenia słowiańskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama