DAUBENTON Louis Jean

d'Aubenton (1716-1800)

przyrodnik franc.; od 1742 asystent-demonstrator G. Buffona w Jardin des Plantes; prof. Collge de France i Szkoły Weterynaryjnej w Paryżu; czł. franc. Akademii Nauk; prace z zakresu anatomii porównawczej; w Histoire naturelle G. Buffona opracował część dotyczącą ssaków i ptaków; zajmował się także aklimatyzacją, fizjologią roślin i mineralogią.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama