Reklama

DELBRUCK Max

(1906-81)

amerykański genetykmikrobiolog, pochodzenia niem.; od 1947 prof. biologii w Kalifornijskim Inst. Technologii; członek m.in. Narodowej Akad. Nauk w Waszyngtonie i Royal Society w Londynie; początkowo (w Berlinie) badania z zakresu teorii kwantowej związków chemicznych i fizyki jądrowej; od 1937 (w USA) badania dotyczące biologii molekularnej; 1942 odkrył zdolność bakterii do samorzutnego tworzenia form mutacyjnych i 1946 (z W.T. Baileyem) zjawisko rekombinacji u bakteriofagów, za co otrzymał 1969 nagrodę Nobla (z S.E. Lurią i A.D. Hersheyem).

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama