GOLDSCHMIDT

Richard Benedikt (1878-1958)

niemiecki biolog, genetyk; od 1936 prof. uniw. w Berkeley; prace nad determinacją płci u zwierząt i fizjologią genu; zapoczątkował genetykę fizjologiczną (fenogenetykę), badaniami nad owadami (ćma Lymantria i drozofila) zwrócił uwagę na mechanizm działania genów w rozwoju zarodkowym i na procesy fizjologiczne związane z wpływem genów na cechy organizmu; odkrył zjawisko fenokopii; Physiological Genetics, Theoretical Genetics.

Reklama

Powiązane hasła:

GENETYKA, PREADAPTACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama