JOHANNSEN

Wilhelm Ludwig (1857-1927)

duński botanik i genetyk; prof. fizjologii roślin na uniw. w Kopenhadze; wykazał, że selekcja danej cechy dziedzicznej jest nieskuteczna w obrębie czystych linii; stworzył statystyczne podstawy analizy zmienności ciągłej i in. metod badań genetycznych, wprowadził do genetyki pojęcia: linia czysta, gen, genotyp, fenotyp.

Reklama

Podobne hasła:

  • GEN, materialna jednostka...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama