KAZIMIERSKI PARK KRAJOBRAZOWY

utworzony 1979 w woj. lubelskim, w płn.-zach. części Wyż. Lubelskiej; pow. 12 835 ha; obejmuje fragmenty Małopolskiego Przełomu Wisły, Kotliny Chodelskiej, Płaskowyżu Nałęczowskiego, Równiny Bełżyckiej; falista wierzchowina lessowa, pocięta doliną rz. Bystrej, licznymi wąwozami, padołami; w lasach (21% pow.) występuje dąb szypułkowy, grab, lipa; kilka gat. roślin chronionych o charakterze stepowym i śródziemnomorskim; na obszarze Parku m.in. zabytkowy zespół urbanistyczny Kazimierza Dolnego, zamki w Janowcu i Bochotnicy, zespół parkowo-pałacowy w Nałęczowie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama