OBSZARY EKOLOGICZNEGO ZAGROŻENIA W POLSCE

rejony kraju, w których dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza i wody były wielokrotnie, przez dłuższy czas przekraczane; wg danych z 1991 - 27 regionów (z czego 5 w stanie klęski ekologicznej), o pow. 35 208 km2, zamieszkanych przez 13,5 mln osób, a mianowicie OBSZARY KLĘSKI EKOLOGICZNEJ: górnośląski, krakowski, gdański, rybnicki, legnicko-głogowski, oraz OBSZARY ZAGROŻONE: myszkowsko-zawierciański, turoszowski, włocławski, koniński, bełchatowski, inowrocławski, łódzki, wrocławski, tomaszowski, puławski, chełmski, jeleniogórski, wałbrzyski, częstochowski, tarnobrzeski, opolski, tarnowski, szczeciński, poznański, bydgosko-toruński, płocki, kielecki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama