INFORMACJA GENETYCZNA

informacja dziedziczna

zapis właściwości dziedzicznych organizmu zakodowany pod postacią kolejności ułożenia 4 rodzajów nukleotydów w łańcuchu DNA lub RNA genów; i.g. organizmu jest sumą informacji wszystkich jego genów; w wyniku podziału komórkowego przekazywana jest komórkom potomnym za pośrednictwem gamet.

Reklama

Powiązane hasła:

INTERFAZA, POLIMERAZY DNA i RNA, INFORMACJA DZIEDZICZNA, PODZIAŁ KOMÓRKI, PAMIĘĆ, DZIEDZICZNOŚĆ, DEZOKSYRYBONUKLEINOWY KWAS, CRICK Francis Harry Compton

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama