PENETRACJA

w genetyce występowanie określonego fenotypu u osobników o tym samym genotypie; P. CAŁKOWITA zachodzi u wszystkich osobników o tym samym genotypie; przy P. CZĘŚCIOWEJ tylko część osobników wykazuje tę cechę; na stopień p. genu wpływają m.in. warunki środowiska i inne geny.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama