MOCZARSKI

Zygmunt (1876-1957)

biolog, zootechnik, lekarz; prof. uniw. w Poznaniu, czł. PAN (wcześniej PAU); podczas II woj. świat. więziony w obozie koncentracyjnym; specjalista w zakresie genetyki zwierząt, zoometrii i ewolucjonizmu (liczne prace); autor podręczników, m.in. Hodowla zwierząt, Chów owiec.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama