BIAŁA PUSZCZA

Puszcza Biskupia

kompleks leśny na Niz. Północnomazowieckiej, w widłach Bugu i Narwi; pow. 520 km2; w drzewostanie przewaga sosny, domieszka brzozy i dębu; słynie z obfitości grzybów; w przeszłości należała do biskupów płockich; 7-8 km od Pułtuska dwa rezerwaty leśne: Popławy i Bartnia, stanowiące ostoję ptactwa (m.in. kolonia czapli siwej), porośnięte starodrzewem sosnowym, z domieszką brzozy i dębu.

Reklama

Powiązane hasła:

KURPIOWSKA PUSZCZA, OSTRÓW MAZOWIECKA, BISKUPIA PUSZCZA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama