JANOWSKIE I LIPSKIE LASY

obszar leśny między Janowem Lubelskim a Lipą; dawniej część Puszczy Solskiej; podczas powstania listopadowego i styczniowego baza oddziałów powstańczych (miejsca pamięci); w czasie II woj. świat. wraz z Puszczą Solską baza partyzantów pol. i radz., którzy 9-25 VI 1944 stoczyli jedną z największych bitew z okupantem; oddziały AL, BCh i radzieckie w sile ok. 3 tys. ludzi przerwały obławę hitlerowską (ok. 27 tys. żołnierzy, czołgi i artyleria), przechodząc do Puszczy Solskiej, by połączyć się z oddziałami AK; ponowne okrążenie przerwały tylko formacje AL i radzieckie, natomiast oddziały AK zostały zniszczone przez nacierających Niemców; od 1978 park pamięci narodowej (Park Krajobrazowy nad Branwią - pow. 1920 ha).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama