Reklama

LAS

formacja roślinna, której gł. składnikiem są drzewa, zespół roślinności naturalnej lub utworzonej przez człowieka, ze zwarcie rosnącym drzewostanem; może składać się z jednego tylko gat. drzew (naturalne l. górskie i na płn.) lub wielu gat. (l. tropikalne); ważniejsze odmiany l.: 1. liściaste zawsze zielone (tropikalne, wawrzynolistne); 2. liściaste okresowo zielone (monsunowe, podzwrotnikowe, zrzucające listowie na zimę); 3. iglaste wiecznie zielone; na pograniczu liściastych i iglastych powstają l. mieszane; lasy wywierają wpływ na glebę i klimat (niższa temp., wyższa wilgotność), rozkładając w czasie proces topnienia śniegu zmniejszają groźbę wiosennych powodzi, zabezpieczają przed erozją oraz wzbogacają atmosferę w tlen (1 ha l. liściastego pokrywa dobowe zapotrzebowanie na tlen ponad 2,5 tys. osób); rocznie ginie wskutek nadmiernego wyrębu (eksport, potrzeby opałowe) i wypalania dla pozyskania użytków rolnych ok. 20 mln ha lasów tropikalnych i subtropikalnych; w zach. Afryce, Ameryce Płd. i płd.-wsch. Azji pow. zalesiona zmniejszyła się w ciągu ostatniej ćwierci XX w. o ponad 50%, w Tajlandii i Filipinach o ponad 60%, na Madagaskarze o ponad 90%, na Wybrzeżu Kości Słoniowej lasy wyniszczono całkowicie; l. ponoszą też poważne szkody w krajach wysoko uprzemysłowionych, gł. wskutek zanieczyszczeń środowiska.

Reklama

Tabele:

LESISTOŚĆ, LEŚNICZY, LUBAŃ, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, LAKE DISTRICT, MOROZOW, ZRĄB, REGIEL, BOROWSKI, LUBAŃ

Podobne hasła:

  • LAS, Jeśli przyśni ci się...
  • las, ( forest )
  • las, zbiorowisko roślinne,...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama