ŚLÓSARSKI

Antoni (1843-97)

zoolog, nauczyciel szkół w-wskich; jeden z inicjatorów utworzenia Komunalnej Kasy im. Mianowskiego; współwydawca i współred. pisma ; badacz fauny pol. (m.in. mięczaków, wijów, kopalnych ssaków).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama