Reklama

SZAFER

Władysław (1886-1970)

wybitny botanik; zajmował się ochroną przyrody, florystyką, paleobotaniką, geografią roślin; prof. UJ (1936-1938 rektor); dyr. krakowskiego Ogrodu Botanicznego; czł. PAU i PAN; czł. honorowy wielu towarzystw botanicznych, Królewskiej Akad. Szkockiej, Duńskiej Królewskiej Akad. Nauk i Literatury; podczas okupacji organizator konspiracyjnego UJ; autor i współautor: Flora polska, Rośliny polskie, Ogólna geografia roślin, Zarys paleobotaniki, Szata roślinna Polski, Zarys historii botaniki w Krakowie.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. WARUNKI NATURALNE. OCHRONA ŚRODOWISKA, POLSKA. NAUKA. PO 1918, POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE, LIGA OCHRONY PRZYRODY, PAŃSTWOWA RADA OCHRONY PRZYRODY, DYAKOWSKA Jadwiga, OCHRONA PRZYRODY, TATRY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama