Reklama

ZOOHIGIENA

nauka zajmująca się higieną zwierząt; na podstawie badań wzajemnych relacji organizmu zwierzęcia ze środowiskiem zewn. ustala zasady prawidłowego chowu, pielęgnowania i użytkowania zwierząt hodowlanych; opiera się na weterynarii i zootechnice, także na fizjologii, bakteriologii, biochemii, parazytologii zwierząt; określa optymalne sposoby utrzymania, żywienia i karmienia zwierząt oraz przechowywania pasz; obejmuje także higienę rozrodu i pracy zwierząt.

Reklama

Powiązane hasła:

ZOOTECHNIKA, BOJANUS Ludwik Henryk

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama