Reklama

"ARCHITEKT"

miesięcznik o tematyce architektoniczno-budowlanej wydawany 1900-15 i 1922-32 w Krakowie przez Krakowskie Towarzystwo Techniczne; pismo popularyzowało nowe tendencje w architekturze, historii i konserwacji obiektów zabytkowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama