Reklama

"ATENEUM"

(lit. 2)

dwumiesięcznik wydawany 1938-39 w Warszawie, poświęcony kulturze i sztuce; współpracowali m.in. J. Iwaszkiewicz, S.I. Witkiewicz, Cz. Miłosz, J. Czechowicz, T. Breza; wydawca S. Napierski.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama